حل مشکل /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory گاهی وقتا تو اجرای بعضی نرم افزارها توی لینوکس این ارور بوجود میاد: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory/lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory این مشکل فقط توی لینوکس های 64bit بوجود میاد اونم بخاطر اینکه لایبراری‌های 32bit توش نصب نیست. خوب برای حل این مشکل باید این لایبراریارو نصب کنید: برای لینوکس های Debian/Ubuntu/Mint/Crunchbang: apt-get install ia32-libsapt-get install ia32-libs برای لینوکس های CentOS/RedHat/Fedora/Suse/Mandriva: yum -y install glibc.i686yum -y install glibc.i686 بعد از این قاعدتا باید مشکل حل بشه.