انکود و دیکود Base64 همیشه تو کار برنامه نویسی و امنیت، تو کنترل کردن یه شل تو بررسی یه سایت واسه امنیت واسه همینجوری به دیکود یا انکود کردن Base64 احتیاج پیدا میکنیم، سایتای زیادی هست واسه اینکار ولی وقتی دسترسی به اینترنت نداری چیکار میکنی، باید خودت درست کنی نرم افزارشو پیچیدم نیست با Rubyـشو میذارم بعدنم با PHPـشو میذارم. کد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فراخوانی پلاگین require "base64"   گرفتن ورودی از خط فرمان w = ARGV.first   خط اول انکود میکنه خط دوم دیکود print "\n" + Base64.encode64(w) + "\n" print "\n" + Base64.decode64(w) + "\n"فراخوانی پلاگین require "base64" گرفتن ورودی از[…]