افزودن jquery‌ به child theme وردپرس برای ساخت یک تم اختصاصی از روی یک تم طراحی شده بهترین کار ساخت یک تم childـه که با آپدیت شدن تم اصلی از بین نره. همه توضیحات داده شده اما توضیحی درباره اینکه چجوری فایل jQuery رو به child تم وصل کنیم نیومده، خوب راه حلش اینه که قالب functions.php به این شکل باشه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘theme_enqueue_styles’);   function theme_enqueue_styles() { wp_enqueue_style( ‘parent-style’, get_template_directory_uri() . ‘/style-rtl.css’ ); wp_enqueue_style( ‘child-style’, get_stylesheet_uri(), array( ‘parent-style’ ) ); wp_enqueue_style( ‘child-style’, get_template_directory_uri() . ‘/style.css’ ); }  […]